Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1 /3 /5
00-513 Warszawa


tel. 022 661 16 38, faks 022 661 16 40,
e-mail:

 Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
( § 19 pkt 1)


Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego odpowiada za promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za koordynowanie spraw związanych ze współpracą ministra właściwego do spraw pracy z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców i z instytucjami dialogu społecznego oraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Ponadto, Departament odpowiada za rejestracje ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie listy mediatorów, monitorowanie konfliktów społecznych, a także za realizację zadań Ministra dotyczących zawodu psychologa oraz koordynację wdrażania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Równocześnie Departament w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 był beneficjentem systemowym Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor

022 661 16 42
022 661 16 40

Agata Oklińska

Zastępca Dyrektora

022 661 16 63
022 661 16 40

Sekretariat
022 661 16 38
022 661 16 40

 

I WYDZIAŁ PRAWNO-LEGISLACYJNY I UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Katarzyna Balsam Naczelnik Katarzyna.Balsam 022 661 16 56
Maria Kondej-Gąsecka 022 661 16 03
Barbara Chodurska     022 661 16 34
Joanna Kremiec   022 661 16 94
Anna Świątek-Kolera    022 661 16 24
Lidia Leśniewska-Różycka Lidia.Lesniewska@mrpips.gov.pl 022661 17 01
vacat    

Joanna Żeber

Joanna.Zeber@mrpips.gov.pl

022 661 16 43

 

II WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Szwad
Naczelnik
   

022 661 16 30

 Nina Krasuska   022 661 16 69
Mariola Mazgało   022 661 16 26
Katarzyna Skonecka 022 661 16 04
Waldemar Pleszewa Waldemar.Pleszewa@mrpips.gov.pl 022 661 16 07
Barbara Piętakiewicz-Schultz 022 661 16 06
Ewa Piotrowska 022 661 16 33

 

III SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. MEDIACJI I KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Małgorzata Chomiak     022 661 16 64
Marek Winiczenko 022 661 16 27
Sylwia Krajewska Sylwia. 022 661 16 09

 

IV WYDZIAŁ KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Magdalena Wysocka-Madej
Naczelnik
     022 661 17 05
Renata Lemieszewska   022 661 16 60 
Małgorzata Mieszczanek     022 661 16 13
Marcin Palutko   022 661 16 67
Ewa Rybicka    022 661 16 08
Agata Marchwińska 022 661 16 43
Maria Niewiadomska Maria.Niewiadomska@mrpips.gov.pl 022 661 16 89

 

V WYDZIAŁ PROGRAMÓW i ANALIZ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
     Wiesław Kopeć
Naczelnik
 022 661 16 16
 Barbara Waszkiewicz   022 661 16 22
Wioletta Ziegler-Kowalska 022 661 16 57
Nikodem Kwaśny Nikodem.Kwasny@mrpips.gov.pl 022 661 16 61
vacat - 022 661 16 88
Ewa Pańko

Ewa.Panko@mrpips.gov.pl

Sekretariat.DDP@mrpips.gov.pl

022 661 16 38

022 661 16 40


 

VI SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

Imię i nazwisko

adres e-mail

tel/fax

Karolina Woźniczko

 

022 661 16 44

 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: