Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy odwołane

2020-10-21 11:00
Miejsce: CPS "Dialog" Limanowskiego 23, sala A
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego,
Kontakt: tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczćy Zespołu - Nenryk Nakonieczny

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ekspertyza dotycząca BHP dla osób niebędących pracownikami
− dyskusja z twórcami ekspertyzy, celem wypracowania rekomendacji dla RDS.
2. Wniosek Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania w powszechnych przepisach prawa pracy możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej:
− kontynuacja dyskusji oraz próba wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wstępnego i roboczego projektu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmiany ustawy – Kodeks Pracy, zawierającego propozycje prawnego uregulowania możliwości wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.
3. Sprawy różne.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: