Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady - wideokonferencja

2020-10-20 11:00
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego,
Kontakt: tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący Zespołu - Leszek Miętek

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 10.09.2020.
  3. Rozpatrzenie Stanowiska Zespołu w sprawie projektu ustawy  o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  4. Rozpatrzenie wniosku o incydentalną zmianę w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.
  5. Prezentacja wyników badań w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych.
  6. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: