Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne RDS

2020-10-22 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 580 51 14, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Malinowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Głosowanie projektu Uchwały nr 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki 177).
  2. Głosowanie projektu Uchwały nr 93 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 października 2020 r. dotyczące negatywnego podejścia Ministra Rozwoju do barnżowego dialogu społecznego.
  3. Neutralność klimatyczna - debata, w tym prezentacja wniosków z psoiedzeń wrds-ów w zakresie:
  • ocena szans na dotarcie do celu neutralności klimatycznej 2 2050 r. - w ramach danego regionu;
  • bariery prawne, ekonomiczne, organizacyjne i inne, utrudniające lub uniemożliwiające przeprowadzenie transformacji zmierzającej do neutralności klimatycznej w 2050 r.;
  • sektor/branże najbardziej zagrożone podczas realizacji polityki neutralności klimatycznej oraz sektro/branże, które mogą rozwijać się i pełnić rolę koła zamachowego lokalnej gospodarki;
  • wskazanie, czy realizacja celu neutralności klimatycznej będzie wymagała zastosowania, programów osłonowych (np. socjalnych, edukacyjnych, rewitalizacyjnych)?;
  • wskazanie konkretnych projektów/inwestycji, które powinny podlegać wsparciu (m. in. realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w latach 2021-2027).

4. Sprawy bieżące. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: