Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne RDS

2020-08-13 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Malinowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja Ministra Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania ustawy budżetowej na rok 2021.
  2. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. oraz proponowanego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.
  3. Informacja Przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczeń społecznych na temat ustaleń Zespołu dotyczących:
  • założeń projektu budżetu państwa na 2021 r.;
  • propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej narok 2021 oaz infomacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej;
  • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Dyskusja na temat wyżej wymienionych założeń i propozycji.

5. Głosowanie projektu Uchwały nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.

6. Głosowanie projektu Uchwały nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.

7. Sprawy bieżące.   

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: