Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium RDS

2020-08-13 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Malinowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu 13 sierpnia br.
  2. Informacja Przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczeń społecznych na temt ustaleń Zespołów dotyczących:
  • założeń projektu budżetu państwa na rok 2021;
  • propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wyngrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej;
  • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Skierowanie do głosowania na posiedzeniu plenarnym projektu Uchwały nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.

4. Skierowanie do głosowania na posiedzeniu plenarnym projektu Uchwały nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społeczego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.

5. Sprawy bieżące.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: