Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wspólne Posiedzenie ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych wideokonferencja

2020-08-11 13:00
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Jacek Męcina oraz Waldemar Lutkowski

Tematyka posiedzenia:

  1.  Omówienie propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.
  2. Omówienie założeń projektu budżetu państwa na rok 2021.
  3. Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 - dyskusja.
  4.  Rozpoczęcie dyskusji na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2021.
  5.  Sprawy różne.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: