Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

2020-08-05 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", ul. Limanowskiego 23, sala A
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Malinowski

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Omówienie założeń projektu budżetu państwa na rok 2021

2.     Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 r. - dyskusja.

3.     Rozpoczęcie dyskusji na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 r.

4.     Dyskusja dotycząca propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

5.     Sprawy różne.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: