Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu RDS ds.budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych - wideokonferencja

2020-08-05 12:00
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Jacek Męcina

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie założeń projektu budżetu państwa na rok 2021 – prezentacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Piotra Patkowskiego.
  2. Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 – dyskusja.
  3. Rozpoczęcie dyskusji na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2021.
  4. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: