Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

2020-01-10 09:30
Miejsce: Katowice, sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Organizator: MRPiPS
Kontakt: N. Krasuska, tel. 22 661 16 69, e-mail: Nina.Krasuska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia: A. Gawęda

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 25 lipca 2019 r.
  3. Sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
  4. Polityka klimatyczna UE w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia metanu kopalnianego do ETS.
  5. Sprawy płacowe w spółkach górniczych.
  6. Realizacja Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
  7. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: