Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół RDS ds. ochrony zdrowia

2019-09-10 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Lubomir Jurczak

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontynuacja dyskusji nad raportem Najwyższej Izby Kontroli pt.: "System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożadane kierunki zmian" w kontekście strategii w ochronie zdrowia oraz danych i rejestrów medycznych.
  2. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty  - prezentacja Pracodawców RP.
  3. Pilotaż opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej - status.
  4. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: