Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych + ZP RDS ds. ubezpieczenia społecznego

2019-06-24 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Henryk Nakonieczny oraz Jan Klimek

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na 2020 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020. 
  2. Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2020 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach z FUS (Dz. u. 2018.1270 t.j. z późn. zm.).
  3. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-05-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: