Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Branży Węgla Brunatnego

2019-06-05 11:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: K. Skonecka, tel. 22 661 16 04, e-mail: Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 29 stycznia 2019 roku.
  2. Wybór przedstawiciela pracodawców do Zespołu oraz wyłonienie Współprzewodniczącego Zespołu ze strony pracodawców (w związku z odwołaniem Pana Leszka Sondaja z wszelkich funkcji w PGE GiEK S.A.)
  3. Wybór przedstawiciela pracodawców do Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii.
  4. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złoż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew.
  5. Ustalanie prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego (procedura postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) - kontynuacja uzgodnień.
  6. Informacja o sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
  7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PAK KWB Adamów S.A. oraz w PAK KWB Konin S.A.
  8. Sprawy różne.   
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-05-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: