Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. ochrony zdrowia

2019-05-20 13:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala D.
Organizator: MZ
Kontakt: E. Piotrowska - obserwator, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 18 marca 2019 r.
  3. Kontynuacja dyskusji na temat postulatu odmrożenia "kwoty bazowej" w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  4. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat możliwości lepszego finansowania i połączenia pionów: izba przyjęć/SOR/nocna i świąteczna opieka zdrowotna szpitali lub innych rozwiązań w tym zakresie w celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych (propozycje Polskiej Federacji Szpitali).
  5. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 38/2019/DSOZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz Nr 43/2019/DSOZ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ - informacja Prezesa NFZ na temat skutków praktycznego wdrażania tych zarządzeń. Sytuacja grup zawodowych nieujętych w odrębnych regulacjach płacowych (fizjoterapeuci, technicy medyczni, diagności).
  6. Informacja na temat propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty opracowanej przez Zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. poz. 22 z póź. zm.).
  7. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: