Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół RDS ds. ochrony zdrowia

2019-05-14 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Lubomir Jurczak

Tematyka posiedzenia:

  1. Czy planowana jest nowelizacja planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. Jeżeli tak to: kiedy Minister Zdrowia i Minister Finansów planują ją przeprowadzić? Jaka będzie kwota przeznaczona na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej? Jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne rodzaje świadczeń?
  2. Czy jest rozważana nowelizacja ustawy budżetowej na 2019 r.? Jeżeli tak to jaka kwota jest planowana do przeznaczenia w formie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia? Na co miałaby być przeznaczona?
  3. Czy po publikacji obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wartości PKB za 2018 r. rząd planuje przeznaczyć dodatkowe środki w formie dotacji z budżetu państwa do NFZ w taki sposób, aby osiągnąć wskaźnik określony w art. 131 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
  4. Jakie kwoty zamierza przeznaczyć rząd w formie dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia w kolejnych latach? jakie to będą kwoty z podziałem na poszczególne lata? 
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: