Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne RDS

2019-05-08 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Dorota Gardias

Tematyka posiedzenia:

  1. Głosowanie projektu Uchwały nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wspólnie uzgodnionych założeń Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
  2. Głosowanie projektu Uchwały nr 77 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
  3. Głosowanie projektu Uchwały nr 78 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym - ocena stanu początkowego.
  4. Głosowanie projektu Uchwały nr 79 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
  5. Dyskusja na temat zmian systemowych w oświacie.
  6. Rozpoczęcie dyskusji na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 201-2022 - art. 16 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  7. Sprawy bieżące.
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: