Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium RDS

2019-05-08 09:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala D.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Dorota Gardias

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Plenarnego Rady w dniu 8 maja br.
 2. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wspólnie uzgodnionych założeń Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
 3. Skierowanie do głosowania projektu uchwały nr 77 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
 4. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 78 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym - ocena stanu początkowego.
 5. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 79 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zabowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 6. Informacja dotycząca przebiegu negocjacji pomiędzy reprezentatywnymi centralami związkowymi a stroną rządową w sprawie podwyżek nauczycieli (strajk nauczycieli).
 7. Wniosek OPZZ  w sprawie dyskusji na temat ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o organizacji funkcjonowania funduszy emerytalnych.
 8. Rozpoczęcie dyskusji na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 - wniosek Konfederacji Lewiatan.
 9. Sprawy bieżce:
 • przekształcenie podzespołu ds. służb mundurowych w Zespół problemowy - inicjatywa Forum Związków Zawodowych;
 • przekształcenie podzespołu ds. ochrony zdrowia w Zespół problemowy - inicjatywa Forum Związków Zawodowych;
 • powołanie w ramach zespołu usług publicznych podzespołu ds. pracowników socjalnych i pracowników domów pomocy społecznej - wniosek Pani Elżbiety Rafalskiej MRPiPS;
 • wniosek Pana Zbigniewa Żurka w sprawie rozstrzygnięcia wariantowej propozycji "Zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w semestr Europejski";
 • odpowiedź Pani Elżbiety Rafalskiej MRPiPS na pismo skierowane przez Panią Dorotę Gardias Przewodniczącą Rady do Pana Mateusza Morawieckiego zawierające wniosek określenia przez Prezydium Rady działań koniecznych do poprawy i optymalizacji prac Rady;
 • pismo Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szmowskiego w sprawie uwzględnienia w pracach Rady tematyki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: