Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. służb mundurowych

2019-05-06 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Rafał Jankowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Sytuacja płacowa pracowników Policji po realizacji podwyżki w 2019 r. z ustawy modernizacyjnej. Działania w zakresie ustalenia płacy minimalnej w wysokości podstawy wynagrodzenia - etap prac, źródło finansowania środków na wyrównanie.
  2. Omówienie podwyżki płac dla członków słuzby cywilnej w świetle Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku. Postanowienia Ustawy z dnia 21.11.2008 roku o służbie cywilnej, a przepisy o równości w zatrudnieniu.
  3. Należności przysługujace pracownikom Policji z tytułu podróży służbowej, brak zwrotu kosztów dojazdu do pracy.
  4. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: