Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej

2019-03-21 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 05, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Tomasz Ludwiński

Tematyka posiedzenia:

  1. Utrata dodatku kontrolerskiego przez osoby przebywajace na długotrwałych zwolnieniach lekarskich bądź urlopach macierzyńskich i tym samym utrata istotnej części świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
  2. Realizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wskazane byłoby przygotowanie przed przedstawicieli Ministerstwa Finansów odpowiedzi i materiałów w następującym zakresie:
  • Jak zostały wykorzystane i w jakiej wysokosci limity wydatków określone w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy?
  • Jakie jednostki KAS i w jakiej wysokości uczestniczyły w realizacji tych wydatków?
  • Jakie piony, działy, komórki itd. w strukturach USC-ów zostały doposażone z tych środków i w jakiej wysokości?
  • Jakie piony, działy, komórki itd. w strukturach USC-ów uczestniczyły i uczestniczą w realizacji ustawy i w jakiej proporcji?
  • Jakie są szacowane skutki finansowe działania ustawy w latach 2017 i 2018?
  • Jak wyglądała współpraca z Policją, Strażą Graniczną i ITD w latach 2017 i 2018 i jak wygląda ona obecnie?
  • Jak wyglądała charakterystyka kontroli w ramach ustawy w latach 2017 i 2018 i jakie komórki w strukturach USC-ów uczestniczyły i w jakiej proporcji w tych kontrolach?
  • Kiedy jest planowana zmiana ustawy w zakresie objęcia systemem gazu LPG?

3. Projekt ustawy zmieniajacej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym - zaliczenie okresu pracy w kontroli skarbowej (zwłaszcza tych osób, które wykonywały zadania policyjne) do emerytury mundurowej. 

4. Sprawy różne. 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: