Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. ochrony zdrowia

2019-03-04 12:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: MZ
Kontakt: E. Piotrowska - obserwator, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 4 lutego 2019 r.
  3. Wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia - wstępna informacja Ministerstwa Zdrowia na temat skutków wdrożenia postulatu odmrożenia "kwoty bazowej" w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, prace nad zmianami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiebiorcami.
  4. Państwowa Inspekcja Sanitarna - realizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przepływ środków finansowych z budżetu państwa na finansowanie jednostek Inspekcji.
  5. Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych.
  6. Dostosowanie szpitali do obowiazujących norm techniczno-sanitarnych w zwiazku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  7. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: