Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Trójstronny Zespół ds. Żeglugi i Rybołówsta Morskiego

2019-02-01 12:00
Miejsce: ul. Nowy Świat 4/6 sala B, wejście B, 1 piętro
Organizator: Ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Udział: Bezpłatny

Porządek obrad:

1. Projekt ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej - informacja Strony Rządowej.
2. Projekt ustawy regulującej podatki dochodowe (PIT) od marynarzy zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej - informacja Strony Rządowej.
3. Ustawa o pracy na statkach rybackich - aktualny stan prac nad projektem, wyniki prac Grupy
Roboczej - informacja Strony Rządowej.
4. Wznowienie prac grupy roboczej ds. zmian ustawy o pracy na morzu - informacja Strony
Pracowników.
5. Propozycje zmian w ustawie o pracy na morzu - informacja Strony Pracowników:
a) w zakresie stosowania ustawy w odniesieniu do statków niekonwencjonalnych
- art. 100
b) w zakresie szczególnych regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy - art. 108
c) w zakresie zmian w przepisach obowiązujących - art. 118
6. Proces szkolenia zawodowego marynarzy, poziom oferowanej edukacji, w tym realizacja
programów szkoleniowych - informacja Strony Rządowej
7. Zmiany rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia
i kwalifikacji członków załóg statków morskich (w zakresie statków SAR) - informacja Strony
Pracowników.
8. Rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego
- w części wykluczającej przedstawiciela organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich z powoływanego przez dyrektora urzędu morskiego, zespołu do spraw naboru kandydatów
- na szkolenie i praktyki pilotowe - informacja Strony Pracowników.
9. Zakończenie posiedzenia

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-05-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: