Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zespół problemowy RDS ds. prawa pracy

2019-02-19 15:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A - ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Organizator: Rada Dialogu Społecznego
Udział: Bezpłatny
1. Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
2. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ws. wystąpienia przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. transportu. Dyskusja z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, próba wypracowania trójstronnego stanowiska.
3. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dyskusja w zakresie praw pracowniczych.
4. Wniosek Pana Ministra Stanisława Szweda, pismo z dnia 18.01.2019 r.- informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5. Stan prac nad projektem rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów- informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: