Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

2019-02-25 11:00
Miejsce: MPiT, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala A B
Organizator: MRPiPS
Kontakt: Barbara Piętakiewicz-Schultz, tel. 22/66 11 606, barbara.pietakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 13 lipca 2018 roku.
2. Stan realizacji tematów ujętych w Uchwale Nr 8 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego, w tym sprawy związane z kosztami energii elektrycznej oraz systemem ETS.
3. Sprawy różne – podpisanie Regulaminu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: