Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

2019-02-12 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F - ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Organizator: MRPiPS
Kontakt: Barbara Piętakiewicz- Schultz, tel. 22/66 11 606, barbara.pietakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Porządek obrad obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zespołu.
2. Wstępna ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 rok.
3. Plan zamówień resortu obrony narodowej na 2019 rok w świetle prognozy budżetowej ze szczególnym wskazaniem możliwości zaangażowania w proces modernizacji technicznej SZ RP podmiotów polskiego sektora obronnego.
4. Stan realizacji programów operacyjnych dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem informacji w zakresie planów dotyczących:
-  pozyskiwania śmigłowców na wyposażenie SZ RP,
-  modernizacji/remontów śmigłowców użytkowanych w SZ RP.
5. Przedstawienie informacji w zakresie stanu realizowanych i przygotowywanych umów offsetowych w obszarze obronności.
6. System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej. Funkcjonowanie Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych.
7. Plan zakupu przez Grupę PGZ zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pratt&Whitney Rzeszów S.A.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad   

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: