Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia

2019-02-04 13:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala A - ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Udział: Bezpłatny

Tematyka posiedzenia

  1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia w dniu 26 listopada 2018 r. oraz 21 stycznia 2019 r.
  3. Informacja Ministerstwa Zdrowia o dotychczasowych efektach wprowadzenia tzw. sieci szpitali.
  4. Informacja NFZ o przeznaczeniu kwoty 1 mld 800 mln przyznanej dla NFZ w grudniu 2018 roku.
  5. Informacja NFZ o wykonywaniu ryczałtu przez podmioty lecznicze wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.
  6. Nakłady na ochronę zdrowia w perspektywie dochodzenia do poziomu 6% PKB.
  7. Dyskusja nad Informacją Ministerstwa Zdrowia o zobowiązaniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  8. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat wdrażania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tzw. normy pielęgniarskie).
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: