Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego ZT ds. Przemysłu Chemicznego

2019-02-06 12:00
Miejsce: MPiT, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala A B
Organizator: MRPiPS
Kontakt: Barbara Piętakiewicz- Schultz, tel. 22/66 11 606, barbara.pietakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Podzespołu w dniu 24.09.2018 r.
2. Nowe kosztowne dla Przemysłu wymogi wprowadzone nowelizacją Ustawy o odpadach -
monitoring, operaty pożarnicze wnoszenie zabezpieczeń; czy wszystkie są rzeczywiście
niezbędne w branży szklarskiej?
3. Nowe zasady określania recyklingu dla stłuczki szklanej - stanowisko Ministerstwa
Środowiska do projektu wytycznych Komisji Europejskiej.
4. Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim (stanowisko
MRPiPS oraz ZUS po przedłożeniu opinii CIOP).
5. Aktualny stan prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy - Zakładowe i Ponadzakładowe Zbiorowe
Układy Pracy, nowelizacja ustawy o sporach zbiorowych oraz aktualny stan prac nad
indywidualnym prawem pracy.
6. Aktualny stan prac nad Pracowniczymi Programami Kapitałowymi i możliwością
funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
7. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: