Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

2019-01-17 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: B. Piętakiewicz-Schultz, tel. 22 661 16 06, e-mail: Barbara.Pietakiewicz-Schultz@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zespołu.
  2. Wstępna ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 rok.
  3. Plan zamówień resortu obrony narodowej na 2019 rok w świetle prognozy budżetowej ze szczególnym wskazaniem możliwości zaangażowania w proces modernizacji technicznej SZ RP podmiotów polskiego sektora obronnego.
  4. Stan realizacji programów operacyjnych dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z uwględnieniem informacji w zakresie planów dotyczących: (pozyskiwania śmigłowców na wyposażenie SZ RP; modernizacji/remontów śmigłowców użytkowanych w SZ RP).
  5. Przedstawienie informacji w zakresie stanu realizowanych i przygotowywanych umów offsetowych w obszarze obronności. 
  6.  System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej. Funkcjonowanie Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych.
  7. Plan zakupu przez Grupę PGZ zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pratt&Whitney Rzeszów S.A. 
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: