Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Branży Energetycznej

2019-01-09 11:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: K. Skonecka, tel. 22 661 16 04, e-mail: Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia;
  • zatwierdzenie aneksu do Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej;
  • nominacje nowych członków Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej.

2. Prezentacja, omówienie i dyskusja na temat Projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

3. Informacja Ministerstwa Energetyki i Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryf na 2019 rok.

4. Prezentacja przez stronę rządową aktualnego kształtu projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - z uwzględnieniem uwag wniesionych w toku konsultacji.

5. Informacja strony pracodawców i strony rządowej w sprawie działań dotyczących prac zespołu ds. standardów w energetyce. 

  • działania zwiazane z powołaniem zwiazku pracodawców - strony PUZP;
  • informacja o pracach zespołu.

6. Informacja strony pracodawców i strony związków zawodowych o sytuacji w poszczególnych grupach.

7. Utrudnianie udziału w posiedzeniach TZ ds. BE członkom strony związków zawodowych.

8. Sprawy różne.  

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: