Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2019-01-09 13:00
Miejsce: MIiR, sala A.
Organizator: MIiR
Kontakt: E. Piotrowska - obserwator, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzeowdniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przywitanie i przedstawienie uczestników posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z przebiegu posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 czerwca 2018 r.
  3. Dyskusja dotycząca zamówień publicznych w budownictwie i ich wpływie na rynek pracy - w kontekście trwajacych prac nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Dyskusja w sprawie wniosku Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność" dotyczącego rozszerzenia zakresu działania Zespołu Trójstronnego o problemy związane z przemysłem drzewnym.
  5. Dyskusja w sprawie projektu stanowiska Zespołu Trójstronnego w sprawie inicjatywy na rzecz podjęcia pracy nad ramą kwalifikacji w sektorze gospodarowania nieruchomościami i utworzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze gospodarowania nieruchomościami.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zgłoszenie propozycji tematów następnych posiedzeń Zespołu.
  8. Podsumowanie.
  9. Pożegnanie uczestników posiedzenia. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: