Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium RDS

2018-11-16 09:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala D.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Dorota Gardias

Tematyka posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 28 listopada 2018 r. w Pałacu Prezydenckim.
  2. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych.
  3. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 65 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zasad i form prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia.
  4. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 66 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.  
  5. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 28 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych. 
  6. Wniosek Pana Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ "Soliadność" o objęcie patronatem Rady Dialogu Społecznego Akademii Dialogu Społecznego. 
  7. Dokonanie ustaleń odnośnie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.
  8. Wniosek OPZZ oraz Pracodawców RP o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia plenarnego Rady w sprawie sytuacji w spółce PLL LOT S.A.
  9. Sprawy bieżące (kwestie dotyczące budżetu Biura i Rady na 2018 i 2019 rok). 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: