Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół RDS ds. ochrony zdrowia

2018-11-13 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Lubomir Jurczak

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontynuacja dyskusji nad projektem ustawy o Agencji Badań Medycznych.
  2. Dyskusja nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
  3. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
  4. Dyskusja nad rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  5. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: