Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Przemysłu Stoczniowego

2018-11-08 12:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: E. Piotrowska, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia: 

Tematyka posiedzenia: 

 1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Wybór współprzewodniczącego zespołu ze strony pracodawców.
 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia 9.04.2018 r.
 4. Informacja z realizacji pkt. 9 protokołu z dnia 9.04.2018 r., w tym informacja o zatrudnianiu obywateli KRLD (wszystkie strony).
 5. Wdrażanie Europejskich Standardów Zatrudnienia w poszczególnych polskich firmach ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia (strona związkowa, pracodawcy).
 6. Informacja na temat sytuacji i perspektyw rozwoju poszczególnych stroczni oraz sposobów zatrudnienia stosowanych w tych stoczniach. W ramach tego punktu omówienie sytuacji i perspektyw rozwoju poszczególnych stoczni i firm zrzeszonych w PGZ, w tym Energomontaż Północ Gdynia (grupy stoczniowe i przedstawiciele poszczególnych stoczni, przedstawiciel PGZ lub podmiotów wchodzących w skład Grupy).
 7. Rynek pracy, szkolnictwo wyższe i zawodowe, polityka kadrowa dla przemysłu stoczniowego (wszystkie strony).
 8. Omówienie aktualnych trendów na rynku globalnym (MGMiŻŚ).
 9. Realizacja projektów stoczniowych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (MGMiŻŚ).
 10. Założenia Morskiego Funduszu Rozwoju - jako mechanizmu finansowania polskiej gospodarki morskiej (MGMiŻŚ).
 11. Przygotowanie tematów do dalszych prac zespołu - Program dla sektora.  
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: