Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. międzynarodowych

2018-10-19 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Bogdan Kubiak

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu.
  3. Umowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią o wyjściu tego kraju ze Wspólnoty tzw. BREXIT - przygotowanie rekomendacji dla Prezydium Rady.
  4. Opinia w zakresie "Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej" - przygotowana na zlecenie RDS - dyskusja.
  5. Informacja z obrad 107 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 28 maja - 8 czerwca 2018 r. - referuje przedstawiciel MRPiPS. 
  6. Informacje o przygotowanych do setnej rocznicy powstania MOP - przedstawiciel MRPiPS. 
  7. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: