Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Branży Energetycznej

2018-10-16 11:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: K. Skonecka, tel. 22 661 16 04, e-mail: Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia: 

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • przekazanie informacji o aktualnym składzie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej;
  • ustalenie harmonogramu cyklicznych plenarnych posiedzeń Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej;
  • przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Informacja strony rządowej o zaawansowaniu prac nad projektem Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku.

3. Informacja strony rządowej o uwzględnieniu uwag stron dialogu społecznego w toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

4. Informacja strony proacodawców z prac zespołu ds. standardów w energetyce. 

5. Informacja strony pracodawców o sytuacji w poszczególnych grupach.

6. Sprawy różne. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: