Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

2018-10-12 10:00
Miejsce: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Organizator: MRPiPS, ME
Kontakt: N. Krasuska, tel. 22 661 16 69, e-mail: Nina.Krasuska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący posiedzenia: G. Tobiszowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Akceptacja protokołu z posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w dniu 25 czerwca 2018 r.
  3. Przedłużenie koncesji wygasającej po 2020 r.
  4. Aktualna sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
  5. Import węgla kamiennego do Polski.
  6. Negocjacje Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.
  7. Realizacja Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
  8. Informacja Ministerstwa Energii dotycząca przedłużenia programu dla Górnictwa w ramach notyfikacji.
  9. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: