Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne RDS

2018-07-12 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Elżbieta Rafalska

Tematyka posiedzenia: 

  1. Debata na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2019 - art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240), propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948) oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniui za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.  847, z późn. zm.).
  2. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządwego projketu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
  3. Nowe regulacje w zamówieniach publicznych - debata.
  4. Sprawy bieżące. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-02-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: