Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

2018-07-05 13:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala A - ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy      budżetowej na rok 2019.
  2. Dyskusja w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2019.
  3. Dyskusja dotycząca rozporządzenia w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej - informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
  4. Dyskusja nad wypracowaniem projektów wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie:
  • propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948) –
  • propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z póź. zm.). 
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-02-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: