Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. ochrony zdrowia

2018-06-04 14:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MZ
Kontakt: E. Piotrowska - obserwator, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzewodniczący psoiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przekazanie kierowania pracami Zespołu przedstawicielowi strony pracowników.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 17 lipca 2017 r.
  4. Informacja Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali), rekomendacje partnerów społecznych w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących sieci.
  5. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia o budżecie NFZ na rok 2018 oraz kolejne lata w kontekście ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia.
  6. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi spraw pracowniczych z uwzględnieniem tematu kadr pielęgniarskich w kontekście projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 607).
  7. Sprawy różne.  
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: