Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

2018-05-24 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Henryk Nakonieczny

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Poityki Społecznej o:
  • wynikach badań programu wsparcia dochodowego rodzin;
  • realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczególnych latach;
  • sytuacji dochodowej rodzin posiadajacych dzieci na utrzymaniu;
  • propozycji wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730);
  • propozycji wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

a) dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730) oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. 

2. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządwego programu "Dobry start". 

a) dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady. 

3. Sprawy różne.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: