Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

2018-05-07 11:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Henryk Nakonieczny

Tematyka posiedzenia: 

  1. Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok.
  2. Wstępna dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:
  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 3. Sprawy różne. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: