Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. międzynarodowych

2018-04-24 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Bogdan Kubiak

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu.
  3. Implementacja Europejskiego Filaru Praw Socjalnych - przygotowanie do zaplanowanej na czerwiec 2018 r. dyskusji podczas posiedzenia plenarnego RDS.
  4. Opinia w zakresie "Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej" przygotowana na zlecenie RDS - dyskusja.
  5. 107 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy (28 maja - 8 czerwca 2018 r.) - ustalenie składu delegacji pracodawców i pracowników, przedstawienie programu konferencji i dyskusja na ten temat, sprawy organizacyjne (referuje przedstawiciel MRPiPS).
  6. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: