Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

2018-04-16 13:30
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 05, e-mail: zespoly@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Adrzej Malinowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu z dnia 5 marca 2018 r.
  3. Dyskusja dotycząca polskiej prezentacji w 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu /COP24/ zmiarzająca do wypracowania rekomendacji partnerów społecznych w tym zakresie na najbliższe posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. 
  4. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: