Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium RDS

2018-02-16 10:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala D.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mial: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Elżbieta Rafalska

Tematyka posiedzenia: 

  1. Ustalenie porządku posiedzenia plenarnego Rady w dniu 16 lutego 2018 r.
  2. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 24 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018 r.
  3. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 25 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2017 r. (prezentacja sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. oraz omówienie planu finansowego na 2018 r. - Dyrektor Biura Rady).
  4. Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 56 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
  5. Pismo Pana Sławomira Broniarza Przewodniczącego Zespołu ds. usług publicznych przekazujące stanowisko strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą w związku z migracjami personelu i zmianą systemu emerytalnego zawierające wniosek o włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego Rady uwag strony społecznej w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą.
  6. Pismo Pana Sławomira Broniarza Przewodniczącego Zespołu ds. usług publicznych przekazujące stanowisko procedowane na Zespole w sprawie potrzeby wzmocnienia dialogu o przyszłości opieki zdrowotnej oraz przekształcenia podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w Zespół ds. opieki zdrowotnej.
  7. Wniosek Pana Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do porządku najbliższego posiedzenia plenanrego Rady punktu informacyjnego dotyczącego sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
  8. Sprawy bieżące. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: