Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

O D W O Ł A N Y - ZP RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

2018-02-13
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 05, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

POSIEDZENIE ODWOŁANE
Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Malinowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu z dnia 19 grudnia 2017 r.
  3. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
  4. Dyskusja nad projektem Strategii "5G dla Polski".
  5. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: