Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju + refomy polityki rynku pracy

2018-02-21 13:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący psoiedzenia: Rafał Baniak oraz Grzegorz Tokarski 

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat bieżącej sytuacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
  2. Omówienie potrzeb polskiego rynku pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Ocena skutków wdrożonej z dniem 1 stycznia br. reformy. Rozpoczęcie dyskusji zmierzającej do wypracowania rekomendacji zmian w aspektach legislacyjnych i organizacyjnych oraz założeń długofalowej polityki migracyjnej.
  3. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: