Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

2018-02-02 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala F.
Organizator: MRPiPS
Kontakt: K. Skonecka, tel. 22 661 16 04, e-mail: Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzeowdniczący posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 20 października 2017 roku.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw używanych do ogrzewania - omówienie dotychczasowych prac.
  3. Informacja Miniserstwa Energii o "Programie dla sektora węgla brunatnego w Polsce" w kontekście uzgodnień międzyresortowych i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.
  4. Informacja Miniserstwa Środowiska o postępie prac nad "Polityką surowcową Polski".
  5. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew.
  6. Procedura postępowania Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego - informacja.
  7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PAK KWB Adamów oraz w PAK KWB Konin S.A.
  8. Informacja o sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów: spory zbiorowe.
  9. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: