Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej

2018-01-04 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 05, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Tomasz Ludwiński

Tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Podzespołu.
  2. Prace nad reorganizacją egzekucji administracyjnej.
  3. Realizacja zaleceń (rekomendacji) Zespołu ds. odwołań pracowników i funkcjonariuszy od propozycji pracy/służby w KAS przez Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej.
  4. Zasady i kwoty podziału środków na regulacje wynagrodzeń w KAS od 1 grudnia 2017 roku.
  5. Zasady i kwoty podziału na Izby Administracji Skarbowej środków na nagrody jednorazowe w grudniu 2017 roku.
  6. Jawność oświadczeń majątkowych dla pracowników i funkcjonariuszy KAS  - ustawa o jawności życia publicznego. 
  7. Omówienie tematów zgłosoznych pod obrady Podzespołu.
  8. Sprawy różne. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: