Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpią one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • marszałek województwa;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

     

                                                                                         Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego


Województwo Przewodniczący WRDS Sekretarz/Osoba obsługująca Adres
Dolnośląskie Cezary Przybylski - Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Aldona Andrulewicz - Sekretarz               tel. 71/776-93-70    fax. 71/776-94-18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14                                50-411 Wrocław
Kujawsko-Pomorskie Roman Rogalski - Prezes Zarządu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Beata Wiśniewska                  tel. 56/656-10-67      fax. 56/656-10-85

Jarosław Łączny

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                             ul. Marii  Skłodowskiej Curie 73                                 87-100 Toruń 
Lubelskie

Sławomie Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Beata Bodejko-Mazur - Sekretarz           tel. 81/44-16-506     fax. 81/44-16-649

Katarzyna Gołębiowska - osoba obsługująca                                           tel. 81/44-16-506

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego     ul. Artura Grottgera 4                                                 20-029 Lublin

Lubuskie Maciej Janowski - NSZZ "Solidarność"

Maria Inglot - osoba obsługująca             tel. 68/45-65-489

Patrycja Puk

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego       ul. Podgórna 7                                                         65-057 Zielona Góra
Łódzkie Krzysztof Borkowski - Kanclerz Loży Łódzkiej Business Centre Club Bogumiła Czupryńska, Eliza Wysocka  - osoby obsługujące                               tel. 42/663-32-31      fax. 42/663-30-02 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego        Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8                          90-051 Łódź
Małopolskie Marek Piwowarczyk - Business Centre Club Wojciech Wojtasiewicz - osoba obsługująca       tel. 12/630-35-18      fax. 12/63-03-445 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego    ul. Racławicka 56                                                      30-017 Kraków
Mazowieckie Jacek Całus - Konfederacja Lewiatan Beata Samsel - osoba obsługująca       tel. 22/59-07-626       fax. 22/59-07-470 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   ul. Jagiellońska 26                                                     03-719 Warszawa

 

Opolskie Sebastian Koćwin - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Janusz Wójcik, Monika Jodko - osoby obsługujące                                          tel. 77/54-16-599     tel. 77/54-16-417 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego       ul. Piastowska 14                                                     45-082 Opole 
Podkarpackie Roman Jakim - Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" Urszula Kubaszek - osoba obsługująca tel. 17/74-76-850       fax. 17/86-06-702 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4                                       35-010 Rzeszów 
Podlaskie Waldemar Pędziński - Pracodawcy RP Danuta Kaszyńska - osoba obsługująca tel 885-855-526 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1                       15-888 Białystok
Pomorskie Krzyszto Dośla - Przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność" Włodzimierz Szordykowski - Sekretarz     tel. 58/32-68-209 fax. 58/32-68-303       Małgorzata Gołębiewska - osoba obsługująca                                          tel. 58/32-68-123     fax. 58/ 32-68-303 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego    ul. Okopowa 21/27                                                    80-810 Gdańsk
Śląskie Marek Zychla - Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych Magdalena Stolorz-Świerk                     tel. 32/20-78-355                                   Robert Wośko - osoba obsługująca       tel. 32/20-78-355 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego           ul. J. Ligonia 46                                                          40-037 Katowice 
Świętokrzyskie Tomasz Tworek - Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan Ewa Strząbała - osoba obsługująca       tel. 41/342-13-78 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego                                                       Al. IX Wieków Kielc 3                                                 25-516 Kielce
Warmińsko-Mazurskie Wiesław Łubiński - Business Centre Club Joanna Glezman - osoba obsługująca    tel. 89/512-58-80                                   Lucyna Kobylińska - osoba obsługująca tel. 89/51-25-873 fax. 89/51-25-876       Małgorzata Gołębicka - osoba obsługująca                                       tel. 89/51-25-872 fax. 89/51-25-876 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                                           ul. Głowackiego 17                                                   10-447 Olsztyn
Wielkopolskie Jacek Silski - Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców "Lewiatan" Joanna Kaczmarczyk - osoba obsługująca                                       tel. 61/626-67-42                                 Katarzyna Jędrys - osoba obsługująca   tel. 61/626-67-40                                   Przemysław Belka - osoba do kontaktu  tel. 61/626-67-18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34                                                  61-714 Poznań
Zachodniopomorskie Krzysztof Kozłowski - Wojewoda Zachodniopomorski

Małgorzata Ostrowska, Krzysztof Grabowski

tel. 91/44-16-226 91/44-16-219       fax. 91/44-16-231  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego                                             ul. Korsarzy 34                                                         70-540 Szczecin

 

Dzialania WRDS

Zestawienie I od chwili powołania WRDS do dnia 31 stycznia 2016 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: