Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Zespół działa od listopada 2002 r. powołany został na wniosek partnerów społecznych, przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych, umiejscowiony jest przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców związanych z realizacją celów Zespołu. 

Skład

Stronę rządową w randze sekretarza lub podsekretarza stanu reprezentują przedstawiciele Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Stronę pracowników reprezentuje po 3 przedstawicieli wyznaczonych przez: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy (FORUM), Federację Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków (OPZZ).

Stronę pracodawców reprezentuje 6 przedstawicieli wyznaczanych przez Związek Armatorów Polskich. 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

Marek Gróbarczyk - Współprzewodniczący                               Minister

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

22 583 85 00  sekretariatMGGrobarczyk@mgm.gov.pl

Henryk Piątkowski - Współprzewodniczący                   Przewodniczący

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

tel. 58 620 7760

 

              

Paweł Brzezicki -Współprzewodniczący                                  Prezes Związku Armatorów Polskich

91 81 43 391 pawel.brzezicki@polsteam.com.pl

  - Sekretarz Zespołu

Agnieszka Piotrowska-Łaga

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

22 583 86 50             agnieszka.piotrowska-laga@mmgm.gov.pl 

Piotrowska Ewa - Stały obserwator

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22 661 16 33
ewa.piotrowska@mpips.gov.pl

 

Skład zespołu

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Krzysztof Michałkiewicz        Sekreatrz Stanu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiesław Jańczyk

Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Andrzej Kościk Przewodniczący Rady

KSMMIR NSZZ „Solidarność”

Paweł Kowalski Przewodniczący

KM NSZZ „Solidarność”  przy PŻM

Kazimierz Sikora Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”  przy PŻM
Jacek Dubinski Przewodniczący            Federacja Zwiazków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Bolesław Zasada Wiceprzewodniczący

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Eugeniusz Matuszczak Sekretarz

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Henryk Piątkowski Przewodniczący

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 

 

Czesław Kościerzyński     Członek Prezydium Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

Roman Woźniak Wiceprezes Zarządu

Związek Armatorów Polskich

 

                               

Piotr Redmerski     Przezes Zarządu

Żegluga Polska S.A.

  Polska Żegluga Morska PP

 

Polska Żegluga Bałtycka SA

 

 Związek Armatorów Polskich

 

  

Strona pracodawców

 

Organizacja Centrala

 

 

Związek Armatorów Polskich

 

Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"

 

 NSZZ „Solidarność”

 

Federaja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

 

OPZZ

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 

 

Forum Związków Zawodowych

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: