Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej (przy Ministerstwie Infrastruktury)

Trójstronny Zespół Branżowy do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Trójstronny Zespół Branżowy do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej powołany został przez Panią Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), jako wykonanie Uchwały nr 16 strony pracowników
i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej
.

Regulamin Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Pierwsze posiedzenie Zespołu

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Posiedzenie prowadził Pan Jerzy Szmit – ówczesny Podsekretarz Stanu w MIiB, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, związkowej oraz reprezentanci strony pracodawców.

Przedstawiciele Zespołu

W skład Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej wchodzą przedstawiciele strony rządowej oraz strony pracowników i pracodawców związanych
z transportem lotniczym.

  • Stronę rządową reprezentuje pięciu przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, po jednym wskazanym przez: ministra właściwego ds. transportu, ministra właściwego ds. pracy, ministra właściwego ds. budżetu oraz finansów publicznych, ministra właściwego ds. służb wewnętrznych oraz ministra właściwego ds. ...........
  • Strona pracowników reprezentowana jest przez maksymalnie po czterech przedstawicieli wyznaczonych przez organizacje reprezentujące interesy pracowników w branży lotniczej, tj.: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych, w łącznej liczbie do dwunastu przedstawicieli.
  • Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczy maksymalnie po czterech przedstawicieli wyznaczonych przez organizacje pracodawców reprezentujące interesy pracodawców w branży lotniczej, tj.: Konfederację Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Business Centre Club, w łącznej liczbie do dwunastu przedstawicieli.

W pracach Zespołu biorą udział, posiadający głos doradczy, przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dodatkowo, Strony mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu obserwatorów będących przedstawicielami organizacji społecznych i zawodowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji związkowych, stowarzyszeń, grup zawodowych, organizacji pracodawców
oraz ekspertów działających w branży lotniczej.

SKŁAD ZESPOŁU:

Imię i Nazwisko Ministerstwo/Organizacja
strona rządowa

 Mikołaj Wild

Współprzewodniczący Zespołu

Ministerstwo Infrastruktury - Sekretarz Stanu
Bartosz Marczuk  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Leszek Skiba  Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Jarosław Zieliński Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Sekretarz Stanu
  Ministerstwo ............. - Podsekretarz Stanu
Beata Mieleszkiewicz  Ministerstwo Infrastruktury - Dyrektor Departamentu Lotnictwa
strona pracodawców
Stefan Malczewski  - Współprzewodniczący Zespołu Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Członek Zarządu ds. korporacyjnych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Aleksandra Woźniak  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Grzegorz Jarczewski  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Tomasz Kloskowski  Konfederacja Lewiatan - Prezes Zarządu, Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
   
Jacek Guzicki  Konfederacja Lewiatan - Dyrektor Biura Spółki,  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Marcin Zaliwski  Konfederacja Lewiatan - Dyrektor Biura Spółki, Blue Jet Charters Sp. z o.o.
Damian Wójcik  Business Centre Club - Thales Polska Sp. z o.o.
Damian Beker  Business Centre Club - TSLOGISTIC
strona związkowa
Robert Siarnowski  - Współprzewodniczący Zespołu NSZZ "Solidarność" - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej
Małgorzata Piątek  „NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Kosiorek  „NSZZ „Solidarność”
Maciej Kłosiński  „NSZZ „Solidarność”
Bogusław Sikora  „NSZZ „Solidarność”
Robert Zieliński  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Janusz Kupiec  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Agnieszka Szelągowska  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Robert Skalski  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Antoni Kużaj  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Maciej Iwański  Forum Związków Zawodowych
Grzegorz Kowal  Forum Związków Zawodowych
Andrzej Talewicz  Forum Związków Zawodowych
Cezary Wieński  Forum Związków Zawodowych

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2017-11-24
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-07-25 14:17:10 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2018-05-25 09:07:55 n.krasuska modyfikacja
3 2018-05-22 12:26:50 n.krasuska modyfikacja
4 2018-04-13 15:25:53 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2018-04-13 15:02:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2018-01-25 15:47:23 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2018-01-10 10:22:29 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2017-11-24 08:36:26 n.krasuska modyfikacja
9 2017-11-24 08:35:05 n.krasuska modyfikacja
10 2017-11-24 08:23:30 n.krasuska modyfikacja
11 2017-11-24 08:23:06 n.krasuska modyfikacja
12 2017-11-24 08:22:14 n.krasuska modyfikacja
13 2017-11-24 08:20:45 n.krasuska modyfikacja
14 2017-11-24 08:08:04 n.krasuska modyfikacja
15 2017-11-24 14:17:10 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: